Mała jest pszczoła wśród latających stworzeń,

lecz owoc jej ma pierwszeństwo pośród słodyczy.

                                                            (Syr. 11,3)

Pasieka Jacka